Občanské sdružení Janova Hora Vizovice

„Trvalé zlepšování životních podmínek pro bydlení.”

2010

Zpráva ze dne 20. 12. 2010:

V měsíci listopadu byly zvoleni noví představitelé vedení města: jako starosta se úřadování ujal pan Ing. Roman Persun a místostarostkou byla zvolena paní Bc. Zuzana Štalmachová. Naším zájmem je navázat na minulá jednání s Městem Vizovice a seznámit nové vedení s činností občanského sdružení a také s našimi plány do budoucna. 15. 12. 2010 jsme se zúčastnili schůzky, kde jsme probrali vize a záležitosti, které nás trápí.

Zápis z jednání na MěÚ Vizovice 15. 12. 2010

 

Zpráva z dne 1. 8. 2010:

Město Vizovice zveřejnilo 6. 4. 2010 záměr pronájmů pozemku v okolí sídliště Janova Hora. Projevili jsme zájem a napsali žádost o pronájem. Ve finále jsme se domluvili na pronájmu pozemku 4514/35, na kterém plánujeme vystavit dětské hriště. Nájemné bylo stanoveno ve výši 100,- Kč ročně.

Vyhlášení záměru pronájmů pozemků v okolí sídliště Janova Hora

Žádost o pronájem pozemků

Nájemní smlouva

 

Zpráva ze den 10.3.2010:

Dne 8. 3 .2010 se nám podařilo sjednat si schůzku se zástupci vedení města Vizovice - starostkou ALenou Hanákovou a místostarostou Jaroslavem Burkartem. Účelem bylo projednání se zástupci města spolupráci při zledpšování kavality bydlení a rozvoj volnočasových aktivit na sídlišti Janova Hora. Zápis z jednání umístěn níže.

Zápis z jednání na MěÚ Vizovice 8. 3. 2010

 
Aktivity sdružení » Jednání na MěÚ Vizovice » 2010