Občanské sdružení Janova Hora Vizovice

„Trvalé zlepšování životních podmínek pro bydlení.”

2012

Zpráva ze dne 31. 12. 2012:

Učinili jsme poslední krok k tomu, abychom ovlivnili převod pozemků. Sešli jsme se s panem starostou a odprezentovali jsem mu naše stanoviko. Také jsme napsali panu Marcoňovi (viz sekce H+M). Nadále bude situace řešena pouze mezi dvěma stranami - městem Vizovice a firmou H+M, občanské sdružení bude pouze přihlížejícím účastníkem v případě dalších jednání.

Zápis z jednání 3. 12. 2012

 

Zpráva ze dne 27. 11. 2012:

Protože není stále uskutečněn převod pozemků z firmy H+M na město Vizovice, sjednali jsme si schůzku s vedoucí odboru dopravy pí. Emilii Klinkovskou. Viz. zápis z jednání.

Zápis z jednání 26. 11. 2012

 

Zpráva ze dne 20. 5. 2012:

v prosinci roku 2011 jsme požádali Město Vizovice o finanční příspěvek na práci s mládeží pro rok 2012. Setkali jsme se s kladným vyřízením naší žádosti a dostali 7.000,- Kč, které využijeme na pořízení herních prvků na dětském hřišti.

Smlouva o poskytnutí příspěvku na rok 2012

Žádost o poskytnutí příspěvku na práci s mládeží na rok 2012

 

Zpráva ze dne 10. 2. 2012:

Bylo vyvoláno jednání za účelem dořešení převodu komunikací a parkovacích míst na sídlišti Janova Hora. Na přelomu října a listopadu 2011 proběhla na sídlišti mezi obyvateli anketa, na základě které vedení města chtělo zjistit zájem či nezájem vlastníků bytů o prodej parkovacích míst před svými domy. Jednání se zúčastnili členové výboru, za firmu H+M pan Marcoň a vedení města. Více v zápise z jednání.

Zápis z jednání 8. 2. 2012

 
Aktivity sdružení » Jednání na MěÚ Vizovice » 2012