Občanské sdružení Janova Hora Vizovice

„Trvalé zlepšování životních podmínek pro bydlení.”

Projekt "Dětská hřiště ROP" 2010

Zpráva ze dne 16. 10. 2010:

Dne 16. 10. 2010 bylo doručeno rozhodnutí o výsledku žádosti o dotace projektu "Dětská hřiště Janova Hora". Žádost nebyla schválena z důvodu nedosažení potřebného počtu bodů v soutěži s ostatními projekty.

Rozhodnutí

Zpráva ze dne 2. 4. 2010:

Dne 26. 1. 2010 Regionální operační program Střední Morava vyhlásil výzvu 18/2010. Program je zaměřený za získání dotací v oblasti podpory rozvoje venkova má za cíl zvýšení životní úrovně obyvatel.

Vyhlášení výzvy

Kritéria pro výběr projektů

Rozhodli jsme se tento program využít a pokusit se o získání dotací na vybudování dvou dětských hřišť na sídlišti. Sehnali jsme požadovanou dokumentaci a oslovili firmu, která se zabývá prodejem dětského a městského mobiliáře. Vypracovali jsme projekt v celkové hodnotě 2,7 milionu Kč.

Hřiště budou umístěny na pozemcích 4514/17 4514/35. Na prvním pozemku je plánována plocha pro menší děti s jednoduššími a menšími prvky. Na druhém pozemku potom bude umístěno hřiště pro děti větší s lanovkou a lezeckou stěnou.

Vypis z katastru nemovitostí

Výpis z katastrální mapy 4514/17

Výpis z katastrální mapy 4514/35

Mapka pozemků

Snímek pozemků

Půdorys hřiště 4514/17

Půdorys hřiště 4514/35

Vizualizace 4514/17

Vizualizace 4514/35

Dále součástí projektu byly tyto dokumenty:

Žádost o registraci projektu

Popis investičního záměru

Čestné prohlášení

Marketingová analýza

Konkurenční analýza dětských hřišť ve Vizovicích

Územně plánovací informace

Finanční a ekonomická analýza projektu

 

23. 3. 2010 jsme podali a zaregistrovali žádost s názvem projektu "Dětské hřiště Janova Hora Vizovice"

Potvrzení o registraci projektu

 
Aktivity sdružení » Projekt "Dětská hřiště ROP" 2010