Občanské sdružení Janova Hora Vizovice

„Trvalé zlepšování životních podmínek pro bydlení.”

Dětské hřiště 2011 - 2015

2015

V roce 2015 pokračujeme v jednáních s novým vedením města Vizovice paní starostkou Silvií Dolanskou a místostarostkou paní Alenou Hanákovou. V červenci jsme ve spolupráci s Technickými službami instalovali dvě nové pružinové houpadla, které našly velmi rychle své příznivce. V místě, které je určeno především starším dětem je umístěn betonový pingpongový stůl. Dochází k postupné renovaci starých laviček. Práci odvádí na vlastní náklady a ve svém volném čase rodiče dětí ze sídliště a za to jim patří velké poděkování.

 

2014

V letošním roce se nám podařilo rozšířit hřiště o další část, která je určena především pro starší děti. Na plochu se umístilo šest herních prvků v celkové hodnotě 18.500 Kč.

V příštím roce chceme postupovat dál a udělat lanovky.

 

2013

V letošním roce jsme hřiště vybavili novou trampolínou. Kolem pískoviště jsme umístili více laviček pro pohodlný pobyt - ty jsme dostali z Technických služeb. Za 9.000 Kč se nakoupil materiál pro výrobu herních prvků, hlavně dřevo. 

 

2012

Od počátku roku jsme se zabývali opět myšlenkou rozšíření dětského hřiště, vše bylo ale závislé na financích.

Od města jsme dostali na letošní rok příspěvek na práci s mládeží ve výši 7.000,- Kč. Výbor OSJHV rozhodl, že veškeré peníze použijí na nákup herních prvků na hřiště. Budou to prvky pro menší děti (2-6 let). V první polovině roku jsme také vybírali sponzorské dary od samotných obyvatel sídliště - podařilo se nashromáždit 17. 840,- Kč. Celkem jsme tedy mohli profinancovat 24.840,- Kč.

28. 4. 2012 se uskutečnila první brigáda a nakoupili se prvky, které jsme nainstalovali. Vytvořili jsme provozní řád. Bylo také důležité, abychom si také nechali od rodičů podepsat prohlášení, že mohou na hřiště bez dozoru rodičů.

26. 5. 2012 se uskutečnila druhá brigáda a osadil se zbytek prvků. Peníze zbyly i na nákup trampolíny, která měla mezi dětmi největší úspěch.

Hřiště se na noc zamyká, klíče si vyrobili rodiče mezi sebou, jsou také k dispozici u předsedů jednotlivých SVJ.

 

2011

Motem občanského sdružení je zlepšování životních podmínek obyvatelů Vizovic a zejména obyvatelů sídliště Janova hora. V první polovině roku jsme se s výborem intenzivně zabývali myšlenkou vybudovat dětské hřiště.

Následovalo několik jednání s vedením města a technickými službami, na kterých jsme debatovali o tom, kde a jaká plocha by byla vhodná na úpravu pro naše nejmenší děti. Nejvhodnějším místem pro realizaci byla plocha technických služeb, kde mají skládku. Ideálně rovná plocha pro výstavbu pískoviště a odpočinkové zóny. Toto místo se nám povedlo prosadit.

Na jaře se začalo s terénímí úpravami a sázením stromů. S podporou pana starosty Persuna a za pomocí pracovníků technických služeb byl vybudován oplocený prostor pro malé děti s pískovištěm a lavečkami. Pískoviště, které zafinancovalo město Vizovice stálo 11.980,- Kč, lavečky jsme dostali zapůjčeny od Technických služeb.

V průběhu příštího roku 2012 bychom chtěli toto místo rozšiřovat, aby k pískovišti přibyly i další hrací prvky. Např. houpačky či menší prolézačka.

Místo je veřejně přístupné všem obyvatelům sídliště. Pevně věříme, že budete s dětmi skopojeni.

 
Aktivity sdružení » Dětské hřiště 2011 - 2015