Občanské sdružení Janova Hora Vizovice

„Trvalé zlepšování životních podmínek pro bydlení.”

Dopravní situace na 3. května 2010

Zpráva ze dne 1. 2. 2011:

Na komunikaci 3. května byly již umístěny plánované značky. Značením se omezuje rychlost na 30km/h. Toto opatření ocení zejména chodci a maminky s dětsmi pohybující se po silnici.

 

Zpráva ze dne 24. 8. 2010:

Odbor dopravy potvrdil, že schvalovací proces nového dopravního značení byl ukončen. 23. 8. 2010 návrh předán na Technické služby Vizovice a 24 . 8. 2010 objednána značka. Značka je specifická a bude trvat cca 1 měsíc její vyrobení. Termín dodání je stanoven na začátek října. Instalace značení potom proběhne v měsíci říjnu.

Situace dopravního značení náhled

 

Zpráva ze dne 8. 3. 2010:

Dne 8. 3. 2010 jsme projednávali na Městském úřadě se zástupci vedení města Vizovice snížení rychlosti na ulici 3. května a sídlišti Janova Hora. Požadovali jsme také to, aby zmíněná lokalita byla označena cedulí obytná zóna. S tím také souvisí snížení rychlosti na 30km/h. Jak paní starostka, tak pan místostarosta s návrhem souhlasili a přislíbili, že věc projednají na radě.

16.3.2010 byl požadavek na radě projednán a schválen ve znění: Rada města Vizovice souhlasí s návrhem a následnou realizací dopravních opatření na místní komunikaci ul. 3. května vymezením oblasti dopravními značkami "Zóna s dopravním omezením".

 
Aktivity sdružení » Dopravní situace na 3. května 2010