Občanské sdružení Janova Hora Vizovice

„Trvalé zlepšování životních podmínek pro bydlení.”

Jak to dělají jinde

Zpráva ze dne 29. 4. 2010:

Dne 28. 4 . 2010 se ve Zlíně konalo odborné sympozium zaměřené na problematiku REVITALIZACE BYTOVÉHO FONDU, kterého jsem se zúčastnila.

Toto sympozium je součástí rozsáhlého informačního projektu "Jak to dělají jinde" a je zaměřeno na problematiku revitalizace a rekonstrukce bytových domů a bytů. Pro nás zatím slovo rekonstrukce je dlouhou budoucností, ale informace, které projekt poskytuje jsou využitelné nejen pro starší domy, ale také pro nás nováčky, jako přísun informací a novinek v trendech bydlení, financování a bezpečnosti.

Setkání bylo určeno pro zástupce bytových družstev, společenství vlastníků a správce bytových domů. Během dne vystoupili zástupci společností působících na trhu v této oblasti a představili své firmy.

Mimožádně zajímavé bylo vystoupení plk. Ing. Františka Válka, zástupce HZS Zlínského kraje, který mluvil o požární prevenci, co bychom neměli opomenout a o prováděných namátkových kontrolách v bytových domech.

Z neméně zajímavých přednášek bych ještě upozornila na zástupce Ministerstva vnitra ČR a jeho přednášku o prevenci kriminality, dále na přednášky dotačních programů "Nový panel" a "Zelená úsporám".  

 
Různé » Jak to dělají jinde