Občanské sdružení Janova Hora Vizovice

„Trvalé zlepšování životních podmínek pro bydlení.”

Oživení zříceniny Janova hradu 2013

Zpráve ze dne 1.1.2014:

Občanské sdružení Janova Hora Vizovice iniciovalo projekt na záchranu zbytků zříceniny „Janova hradu“ zakonzervováním zbylých stěn objektu, renovaci studny a úpravu okolí.  Práce na realizaci projektu zahájili jeho příznivci v březnu 2013. 1.5.2013 se uskutečnila informační schůze pro obyvatele Vizovic a okolí o projektu záchrany Janova hradu. V období březen - srpen se uskutečnilo 8 pracovních brigád.

V srpnu  2013 bylo založeno nové Občanské sdružení Janův hrad Vizovice, které se nadále výhradně stará o Janův hrad a pokračuje v započatém projektu.

Zpráva ze dne 9.9. 2013:

31.8.2013 pracovali aktivní členové OSJHV a přiznivci Janova hradu na odhalování jižní zřícené stěny objektu a vybírali kameny na vyzdívku nadzemní části studny.

Zpráva ze dne 19. 8. 2013:

Ve dnech 10.-19-8.2013 pracovali aktivní členové OSJHV a přiznivci Janova hradu na rekonstrukci studny. Odkopali zeminu kolem původní vyzdívky, dozdili zhroucenou část až do rovně původního terénu a zhotovili kolem studny výztužný betonový věnec.

Zpráva ze dne 27. 7. 2013:

Dnes proběhla další pracovní sobota a pracovalo se na rekonstrukci oplocení studny. Prací se zúčastnili 4 příznivci janova hradu.

Zpráva ze dne 14. 7. 2013:

Pan architekt Jaroslav Meluzín zpracoval studii a navrhl, jak by mohlo toto turisticky významné místo vypadat.

Náhled studie 

Zpráva ze dne 30.6.2013:

Při 4. pracovní sobotě na "Janově hradu" jsme úpravovali plochu pro ohniště a posezení návštěvníků v jižní části pozemku. Prací se zúčastnili 4 členové OSJHV a 4 příznivci "Janova hradu".

Zpráva ze dne 28.6.2013:

Vypracovali jsme a odeslali žádost o grant Nadace Občanského fóra programu "Opomíjené památky" na renovaci studny na "Janově hradu".

Zpráva ze dna 26.6.2013:

Předsedkyně OSJHV a sarosta Města Vizovice podepsali "Příkazní smlouvu", kterou Město Vizovice pověřuje OSJHV k základní údžbě objektu zříceniny Prokopovského dvora-Janova hradu č.p.450, studny a pozemků p.č. 783 a p.č. 4857.

Zpráva ze dna 20.6.2013

Obhlídka objektu "Janova hradu" se statikem ing.Jiřím Stehnem

Zápis z prohlídky

Zpráva ze dne 9.6.2013:

při 3. pracovní sobotě na "Janově hradu" jsme zabezpečili objekt a přístup ke studni kari sítěmi a pokračovali jsme v rozebírání suti vně objektu zříceniny a úpravě terénu. Prací se zúčastnili 2 členové OSJHV a 2 příznivci "Janova hradu".

 

Zpráva ze dne 27.5.2013:

25.5.2013 se z důvodu deštivého počasí neuskutečnila 3. pracovní sobota. Naplánován byl sběr spadaného kamení a cihel kolem nějších zdí objektu "Janova hrad" a pokračování v rozebírání suti vně objektu zříceniny a úpravě terénu.

Náhradní termín 3.pracovní soboty je stanoven na 8.6.2013. Zahájení prací v 9.00 hod, konec ve 14.00. Tímto zveme všechny příznivce "Janova hradu" ke společné práci na zdravém valašském vzduchu.

 

Zpráva ze dne 8.5.2013:

Máte-li zájem se účastnit prací na záchraně této památky, byly stanoveny oficiální termíny "brigád". Ty vychází na každou poslední sobotu v měsíci:

25.5.      29.6.      27.7.      31.8.      28.9.     26.10.

Tři dny dopředu budou všem zájemcům rozeslány emaily s informaci, zda se pracovní sobota uskuteční či nikoliv. Iniciativě se meze nekladou a bude-li zájem a hezké počasí, můžeme jít pracovat i mito tyto termíny.

 

Zpráva ze dne 5.5.2013:

4. 5. 2013 jsme zorganizovali 2.pracovní sobotu v rámci "projektu". Byl proveden úklid pozemků "Janova hradu", při kterém zúčstnění posbírali 9 pytlů odpadků a zahájili rozebrání suti zřícené východní zdi. Prací se zúčastnili 4 členové OSJHV a 2 příznivci "Janova hradu" z řad občanů Vizovic.

 

Zpráva ze dne 3.5.2013:

1.5. v  jsme zorganizovali "Setkání příznivců Janova hradu" v restauraci Zámecká Vrátnica ve Vizovicích. Na setkání jsme účastníky seznámili s historií a současností "Janova hradu" a s tím, co jsme pro jeho záchranu od začátku března 2013 již udělali.

Setkání se zúčastnila paní místostarostka Mgr.Zuzana Štalmachová, zastupitelé Jaroslava Divílková, Bc.Silvie Dolanská a ing.Zbyšek Kubíček, z Klubu českých turistu ing. Miloslav Vítek a další občané města Vizovice. Na setkání také přišel ing.arch.Meluzín, který v r.1997 vypracoval studii zastřešení objektu po požáru.

Všichni zúčastnění naši iniciativu přivítali a podpořili.

Prezentace

 

Zpráva ze dne 28. 4. 2013:

Přijměte pozvání na veřejné setkání příznivců "Janova hradu", které se koná 1. 5. 2013 od 17 hodin v restauraci Vrátnica ve Vizovicích.

Pozvánka 

 

Zpráva ze dne 25. 3. 2013:

23. 3. 2013 jsme zroganizovali naši první pracovní sobotu. Vykáceli jsme náletové dřeviny z objektu a jeho okolí Kácení jsme ohlásili na odbor životního prostředí MěÚ Vizovice. 

 

Zpráva ze dne 28.3.2013: 

Co jsme pro záchranu Janova hradu již udělali:

9. Zorganizujeme veřejné setkání "Přátel Janova hradu" v termínu 1. 5. 2013  v restauaraci Vrátnica ve Vizovicích od 17 hodin.

8. Požádali jsme o dokumentaci a fotografie kastelánku zámku Vizovice, památkový ústav, spřízněné spolky a občany.

7. Umístili jsme výstražné tabulky a orientační tabulky.

6. Zaslali jsme poptávky firmám a institucím na vypracování projektu konzervace, projektu na statické posouzení, poptávku na geodetické zaměření a stavebně historický průzkum.

5. Je připraven dopis zastupitelům města s návrhem úpravy právního vztahu Města Vizovice a OSJHV k "Janovu hradu" a přilehlým pozemkům.

4. Diskutovali jsme se starostou města o právním vztahu našeho občanského sdružení a Města Vizovice, jako vlastníka dané nemovitosti.

3. Navštivili jsme zástupce se "Spolku přátel hradu Lukova" za účelem získání informací.

2. Vypracovali jsme projekt "Oživení Prokopovského dvora"

1. Seznámili jsme se "záměrem" starostu města Ing. Persuna

 

Zpráva ze dne 4.3.2013:

Rádi bychom Vám pod záštitou našeho občanského sdružení představili nový projekt s názvem

"Oživení a revitalizace zříceniny Prokopovského dvora (zvaného Janův hrad)".

Celý projekt vzniká za podpory Města Vizovice, 11.3.2013 se budou k materiálům vyjadřovat také zastupitelé města. Asi před měsícem proběhlo jednání s panem starostou, který s námi tento nápad sdílí. Chceme také oslovit občany města Vizovic, aby se na tomto projektu podíleli jak prací, tak také možnými finančními příspěvky. Pokud i zastupitelé podpoří tuto myšlenku, budou následovat další kroky.

Uveřejníme článek ve Vizovských novinách a zorganizujeme "fórum", kde pozveme příznivce a přátele hradu, abychom společně tuto myšlenku začali realizovat. Uvítáme dokumenty a fotografie z dob, kdy byl tento panský dvůr obydlen a užíván.

Janův hrad se nachází vedle turistické trasy je cílem častých vycházek. Bylo by škoda o u tuto atrakci Vizovic přijít. Plán, který vzniká, spočívá v myšlence udržet zříceninu ve stavu, alespoň v takovém, v jakém se nachází nyní. Uvědomujeme si, že projekt bude časově dlouhodobý a náročný.

Máte-li zájem a chuť podpořit tuto akci a přiložit ruku k dílu, prosíme, abyste se přihlásili na email občanského sdružení a napsali nám váš názor.

Projekt

Dopis zastupitelům k jednání 11. 3. 2013

 
Aktivity sdružení » Oživení zříceniny Janova hradu 2013