Občanské sdružení Janova Hora Vizovice

„Trvalé zlepšování životních podmínek pro bydlení.”

Podmínky členství

Zpráva ze dne 11. 5. 2015:

Na výroční členské schůzi výbor navrhl, aby byly nadále členské příspěvky na dobrovolné bázi. Pravidlo povinných příspěvků se ruší a bylo odsouhlaseno přítomnými členy sdružení. Dobrovolné příspěvky jsou vítány a budou použity na nákup herních prvků na hřiště a na financování akcí.

 

Zpráva ze dne 11.5.2014:

Výše členských příspěvků pro rok 2014 byla členskou schůzí odhlasována (dne 10.5.2014) ve stejné výši jako v roce 2013, tzn. 50,- Kč, 100,- Kč a 200,- Kč.

 

Zpráva ze dne 10. 2. 2013:

Pro rok 2013 zůstává výše členských příspěvků na stejné výši jako v roce 2012, tzn. 50,- Kč, 100,- Kč a 200,- Kč.

 

Zpráva ze dne 13. 3. 2012:

Na členské schůzi 11. 3. 2012 byly pro rok 2012 odsouhlaseny výše členských příspěvků stejné jako v roce loňském. Dále bylo navrženo a odsouhlaseno, aby se členy sdružení stali také děti rodičů. Roční členský příspěvek pro děti do 18 let činí 50,- Kč.

 

Zpráva ze dne 24. 1. 2011:

Na členské schůzi dne 23. 1. 2011 bylo odsouhlaseno navýšení členských příspěvků pro rok 2011. Pro fyzickou osobu byl příspěvek stanoven na 100,- Kč a pro podnikatele nebo osobu právnickou se členský příspěvek navyšuje na 200,- Kč. Členské příspěvky jsou roční.

 

Zpráva ze dne 20. 1. 2010:

Členský příspěvek pro rok 2010 byl stanoven na 50,- Kč pro fyzickou osobu a 100,- Kč pro fyzickou osobu podnikatele nebo právnickou osobu. Členem Občanského sdružení Janova Hora Vizovice se může stát každý občan ČR. Může se přihlásit jako fyzická nebo právnická osoba, která podniká na území ČR.

 

 

 

 
Členství » Podmínky členství