Občanské sdružení Janova Hora Vizovice

„Trvalé zlepšování životních podmínek pro bydlení.”

Přihláška

Zde si můžete stáhnout přihlášku. Vvplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte k rukám předsedkyně.

Přihláška k členství

 
Členství » Přihláška