Občanské sdružení Janova Hora Vizovice

„Trvalé zlepšování životních podmínek pro bydlení.”

Slet čarodějnic 10. 5. 2014

Zpráva ze dne 12.5.2014:

Akce se vydařila a počásí nám přálo. K čarodějnickým hrám se slétlo 23 čarodějnic a čarodějů. Děti si vymysleli čarodějnická jména a vydaly se plnit úkoly, které byly soutěžní či vědomostní. Za vyplněnou kartičku s razítky dostaly sladkou odměnu. 

Děti se pobavily ve skákacím hrnci, ti větší vyzkoušely také "sklackline". Celý den jsme završili táborákem a rozcházeli se domů s dobrou náladu v pozdních večerních hodinách. 

 

Zpráva ze dne 5.5.2014:

Zveme Vás na další tradiční akci "Slet čarodějnic". Akce se koná na louce nad sídlištěm, kde budou pro děti připraveny kreativní čarodějnické stanoviště. 

V tento den také ozdobíme a postavíme májku. V případě příznivého počasí je plánován do večerních hodin táborák.

Pozvánka

 
Akce (nejen) pro děti » 2014 » Slet čarodějnic 10. 5. 2014